Bedemandherning.dk - Fast Pris 12.000 kr.

Ring 21 25 14 54 - Hele døgnet

Tilbuddet gælder i hele Herning kommune

Ud over dette beløb, kan der være udgift til et gravsted

Indeholdt i prisen:

- Telefonisk samtale

- Hvid foret kiste

- Urne - hvis bisættelse

- Kremering - hvis bisættelse

- Ilægning af afdøde i kisten

- Alt papirarbejde

- Ansøgning om begravelseshjælp - i 2021 op til 11.650 kr.

- Al koordinering med præst og kirkens øvrige personale

- Al kørsel inden for Herning kommune samt til krematoriet

- Eventuel udsyngning og fremvisning

Ud over prisen på 12.000 kr. kommer KUN udgifter der er frivillige

(Kan være til avisen, blomsterhandleren, stenhuggeren eller kroen)

Vi er naturligvis behjælpelige med rådgivning og vejledning

 

Forløb:

Når I ringer til os, tager vi en samtale, hvor vi afklarer nogle af jeres ønsker og laver aftaler for, hvordan forløbet skal være. Vi har behov for at vide følgende:

- Afdødes cpr. + evt. ægtefælles navn (også afdød ægtefælle)

- Skal afdøde jordbegraves eller bisættes

- Valg af kiste

- Valg af urne - hvis bisættelse

- Hvor afdøde befinder sig og dødsdato

- Kirkelig eller privat højtidelighed - evt. ingen højtidelighed

- Sted og tidspunkt for højtideligheden samt evt. ønske om præst

- Anmelders cpr. + oplysninger om adresse, telefonnr. og mail

Ovenstående tilbud gælder kun i Herning kommune

Er der ønsker om ændringer / tilføjelser, er det naturligvis muligt